Thôn Trà Đông
 • Nguyễn Mạnh Triên

  Chức vụ:Bí thư chi bộ

  SĐT:

 • Vũ Văn Chắt

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT:

 • Nguyễn Văn Chất

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT:

 • Phó trưởng thôn

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT:

Là thôn nằm phía Tây bắc xã Quỳnh Bảo có diện tích tự nhiên gần 70ha, là thôn loại 3 có 270 hộ với 825 nhân khẩu. Thôn có trục đường ĐH74 chạy qua là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế, xã hội.

          Thôn Nam Đài hiện có 2 di tích lịch sử đó là Đình Làng Rồng được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và Chùa Long Đài được xây dựng cách đây 300 năm là nơi giáo dục lòng yêu nước và là địa chỉ văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thôn Nam Đài có hàng trăm người con vào bộ đội, dân quân du kích, TNXP chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp chiến trường. Hiện thôn có 17 liệt sỹ, 13TBB, 6 bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều người con của thôn Nam Đài hiện đang giữ các chức vụ quan trọng, tiêu biểu đã làm rạng danh truyền thống quê hương là tiêu biểu là Ông Nguyễn Quang Cơ hiện đang giữ chức vụ, PBT huyện ủy – CTUBND huyện Quỳnh Phụ.

 là Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Nguyễn Quang Mâu, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty gạch ngói Đất Việt – Quảng Ninh. Trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng với 17 Đảng viên, nhân dân thôn Nam Đài luôn tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất, kinh doanh cho hiệu quả với thu nhập đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng NTM”

Địa điểm tham quan

Xem thêm