Đảng ủy
  • Vũ Văn Tuyến

    Chức vụ:Bí thư BCH Đảng bộ

    SĐT: 0936858261

  • Nguyễn Duy Khánh

    Chức vụ:Phó bí thư đảng ủy

    SĐT: 0975770050

Đảng ủy xã Quang Trung gồm 13 cấp ủy 01 bí thư, 2 phó bí thư, 01 phó bí thư phụ trách công tác đảng, 01 phó bí thư phụ trách chính quyền ( Chủ tịch), 01 phó chủ tịch phụ trách khối văn hóa, 01 phó chủ tịch HĐND, kiêm bí thư đoàn, 01 chủ tịch mặt trận, 01 chủ tịch CCB, 01 chủ tịch hội phụ nữ, 01 chủ tịch hội nông dân, 01 giám đốc HTXNN, 01 xã đội trưởng, 01 trưởng công an. 01 hụ trách tư pháp ( Đảng ủy treo)

Địa điểm tham quan

Xem thêm