HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BẢY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Ngày 10/01/2024

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2024, tại hội trường tầng 3 UBND xã, Hội đồng nhân dân xã Quang Trung tổ chức kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về dự tại kỳ họp có: Ông Vũ Văn Tuyến - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã; Ông Nguyễn Duy Khánh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; Ông Vũ Đức Nam - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Các ông bà trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể; trưởng các tổ chức chính trị xã hội; HTX SXKD DVNN; các ông bà là cán bộ, công chức xã, bí thư các chi bộ, trưởng thôn, phó trưởng thôn; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 3 nhà trường, Trạm trưởng trạm y tế và các ông bà là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 về dự.

 

Media/178_QuangTrung/FolderFunc/202401/Images/hdnd-toan-canh-20240110042337-e.jpg

Tại kỳ họp, ông Vũ Đức Nam - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thông qua báo các kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quân sự năm 2023 và nêu phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quân sự năm 2024.

 

Media/178_QuangTrung/FolderFunc/202401/Images/hdnd-chu-nam-20240110042417-e.jpg

Trong  năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 352 tỷ 393 triệu đồng đạt 98,3% kế hoạch, tăng 7,2% so với năm 2022. Bình quân thu nhập đầu người năm 2023 là 57,8 triệu đồng/ người/ năm. Năm 2023 tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được củng cố bền vững. Sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì được tăng trưởng, năng suất lúa đạt cao, phát triển hàng hóa theo hướng tập trung, cơ giới hóa, hiện đại hóa. Các thôn đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa làm tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Sản xuất công nghiệp ngành nghề xây dựng cơ bản và thương mại dịch vụ ổn định. Các tổ hợp sản xuất các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ thương mại vẫn duy trì tốt hoạt động, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được duy trì, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội có những bước phát triển mới.

     Tại kỳ họp ông Nguyễn Văn Hải – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã đã thông qua báo cáo kết quả của Mặt trận tổ quốc trong công tác phối hợp xây Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023 và nêu phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 

Media/178_QuangTrung/FolderFunc/202401/Images/hdnd-chu-hai-20240110042503-e.jpg

 

Cũng tại kỳ họp bà Bùi Thị Lan - Công chức tài chính, kế toán xã thông qua báo cáo dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024.

Media/178_QuangTrung/FolderFunc/202401/Images/hdnd-chi-lan-20240110042533-e.jpg

Ông Vũ Văn Nguyên – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã thay mặt UBND xã thông qua các tờ trình của UBND xã trình trước kỳ họp.

Tại đây, đại diện Ban pháp chế và Ban kinh tế đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ các ban của HĐND năm 2023 và nêu nhiệm vụ năm 2024.

Tại kỳ họp các ông bà đại biểu HĐND xã đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Vũ Đức Nam - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã giải trình và làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm. Trả lời trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại kỳ họp xoay quanh các vấn đề như: Sản xuất, môi trường, xây dựng, an ninh trật tự, quân sự, …

Ông Vũ Văn Tuyến - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu, các tờ trình của thường trực HĐND, UBND xã. Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quân sự năm 2024, thông qua 5 Nghị Quyết và 4 Tờ Trình với tỷ lệ nhất trí đạt đạt 100%.

Qua ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân xã Quang Trung nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp.

Nguồn tin: Đài truyền thanh xã Quang Trung


Tổng lượt xem bài viết là: 427
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác

Địa điểm tham quan

Xem thêm