1. Đảng ủy
  • Vũ Văn Tuyến

   Chức vụ: Bí thư BCH Đảng bộ

   SĐT: 0936858261

  • Nguyễn Duy Khánh

   Chức vụ: Phó bí thư đảng ủy

   SĐT: 0975770050

  Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Văn Hải

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0962348865

  • Hoàng Văn Thương

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

  1. Ủy ban nhân dân
   • Vũ Văn Nguyên

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0977018898

   • Vũ Đức Nam

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0904607467

   1. Công chức tư pháp – hộ tịch
    • Tạ Văn Uẩn

     Chức vụ: Công chức tư pháp

     SĐT: 0987375681

   2. Công chức văn hóa – xã hội
    • Trần Văn Long

     Chức vụ: Công chức văn hóa xã hội

     SĐT: 0905913693

    • 0905913693

     Chức vụ: 0905913693

   3. Công an xã
    • Bùi Thành Đô

     Chức vụ: Trưởng công an

     SĐT: 0936674226

    • Nguyễn Đại Nghĩa

     Chức vụ: Phó trưởng công an

    • Nguyễn Hữu Đạt

     Chức vụ: Công an viên

   4. Phòng địa chính - xây dựng
    • Mai Văn Út

     Chức vụ: Công chức địa chính

     SĐT: 0382679257

   5. Phòng văn phòng – thống kê
    • Nguyễn Văn Sinh

     Chức vụ: Công chức văn phòng

     SĐT: 0977365293

    • Trần Thị Hoài Linh

     Chức vụ: Công chức văn phòng đảng ủy

   6. Trạm y tế xã
    • Nguyễn Văn Toán

     Chức vụ: Trạm trưởng y tế xã

     SĐT: 0374836778

   7. BCH quân sự xã
    • Lê Văn Đô

     Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

     SĐT: 0936829402

    • Đặng Thanh Tuấn

     Chức vụ: Phó chỉ huy quân sự xã

   8. Phòng tài chính - kế toán
    • Bùi Thị Lan

     Chức vụ: Công chức kế toán

     SĐT: 0974828627

    • Đoàn Thị Lương

     Chức vụ: Công chức kế toán – kế hoạch

   9. Thôn Trà Đoài
    • Nguyễn Văn Tô

     Chức vụ: Bí Thư chi bộ

    • Vũ Văn Tề

     Chức vụ: Vũ Văn Tề

    • Vũ Văn Sửu

     Chức vụ: Phó Trưởng thôn

    • Nguyễn Văn Nhân

     Chức vụ: Phó Trưởng thôn

   10. Thôn Trà Đông
    • Nguyễn Mạnh Triên

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

    • Vũ Văn Chắt

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Nguyễn Văn Chất

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    • Phó trưởng thôn

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

   11. Thôn Mỹ Nguyên
    • Nguyễn Thị Hà

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

    • Phan Văn Hiển

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Vũ Ngọc Chuyển

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

   12. Thôn Thượng Phúc
    • Chu Văn Thuận

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

    • Vũ Minh Siêu

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Nguyễn Văn Tuế

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    • Nguyễn Văn Quý

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

   13. Thôn Cao Mại Đoài
    • Nguyễn Thị May

     Chức vụ: Nguyễn Thị May

    • Hoàng Văn Hiến

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Vũ Văn Hải

     Chức vụ: Vũ Văn Hải


 1. Nguyễn Văn Quyết
  • Chưa cập nhật dữ liệu

Địa điểm tham quan

Xem thêm