Tin kinh tế
10/05/2022
Quang Trung tập trung phòng trừ sâu bệnh cuối vụ
04/04/2022
Quang trung chăm sóc và bảo vệ lúa xuân
11/03/2022
Quang trung đăng ký về NTM nầng cao trong năm 2022
28/02/2022
Quang trung tập chăm sóc lúa và hoa màu
31/08/2021
phòng trừ sâu bệnh
06/05/2021
Quang trung phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân
27/11/2020
Nông dân Quang trung tập trung chăm sóc cây màu vụ đông
22/10/2020
Chăm sóc cây màu vụ đông 2020
08/05/2020
Nông dân Quang trung đang tập trung cấy lúa mùa đúng thời vụ

Địa điểm tham quan

Xem thêm