XÃ QUANG TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
Ngày 26/02/2024

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Hàng năm, Ban chấp hành đảng bộ xã Quang Trung tiến hành ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Ban thường vụ Đảng ủy có chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định về việc kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, các chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ sơ, khám tuyển sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ cho từng năm. Ra các thông báo về phục vụ công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

Việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đã được xã nhà tích cực, chủ động, duy trì có nề nếp, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện nhiều biện pháp nâng chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; hoàn thành chỉ tiêu giao quân, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng đối tượng. Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh. Trên cơ sở có kế hoạch quản lý, phục vụ cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Ban chỉ huy quân sự xã đã thực hiện tham mưu, phối hợp với UBND xã, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, có con em trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng nhập ngũ. Với những việc làm và hành động thiết thực, cụ thể, trong 10 năm liên tiếp xã Quang Trung luôn giao quân đạt và vượt chỉ tiêu. Cụ thể như. Năm 2024 giao quân 20/16 tân binh, vượt 4 tân binh so với chỉ tiêu giao. 

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã hàng năm gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Quang Trung đã làm tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn xã nhà.

Nguồn tin: Đài truyền thanh xã Quang Trung


Tổng lượt xem bài viết là: 262
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác

Địa điểm tham quan

Xem thêm